Malá Skála

hostynky M_14 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Vranov Pantheon od Sokola

Trocha historie, dávné i nedávné

Oblast dnešního Maloskalska byla osídlena už ve starší době kamenné, jako tomu bylo i v celém Českém ráji. Výzkumy potvrdily, že některé skalní převisy na Drábovně byly osídleny již v mladší době kamenné, tj. v době, kdy do celého Českého ráje přišlo nejstarší zemědělské obyvatelstvo a zakládaly se tu zemědělské osady. Ve 4. století př.Kr. sem přišli keltové, ti byli vystřídáni Germány a posléze Slovany. V 10. století spadlo území  pod nadvádu Přemyslovců. V 15. století byl založen hrad Vranov. Do historie Malé Skály se nesmazatelně zapsal  textilní průmyslník Zachariáš Römisch, který v roce 1802 koupil zdejší panství a následně celé okolí přebudoval v jedinečný přírodní park a na troskách hradu Vranova vybudoval Pantheon. Nechal vybudovat školy, sady a panský hřbitov, kde sám odpočívá.

 Název Malá Skála

Jako Malá Skála bylo původně tedy označováno panství, velkostatek a zámek na pravém břehu Jizery. Teprve až koncem padesátých let devatenáctého století se  označení objevilo i pro obec Vranové, ve které mimochodem leží Boučkův statek, a to jako jméno železniční zastávky. Levý břeh Jizery totiž původně patřil k farnosti v Loučkách a pravý k farnosti jenišovické. Ke sloučení deseti obcí v jednotný název Malá Skála došlo až v roce 1953.

Malá Skála dnes

Malá Skála byla turisty objevena již na konci 19. století, kdy se stal oblíbeným a hojně navštěvovaným letoviskem. Pro svoji unikátní polohu, klidnou atmosféru  a pestrému okolí je dodnes hojně navštěvována. Mnozí turisté se na Malou Skálu opakovaně vrací, a to aby zde strávili celou svoji dovolenou, nebo alespoň aby se zde zastavili při své návštěvě Českého ráje. Jen málokdo projede Malou Skálou, aniž by se zde nezastavil a nevychutnal tu několik příjemně strávených chvilek.

letak_DL_31